รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​นายกฯ ติดตามการก่อสร้างทางลอด บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con