รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ภูเก็ต พอใจผลงาน 6 เดือน ย้ำให้เดินหน้าต่อเพื่อยกระดับ จ.ภูเก็ตให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกำชับทุกหน่วยงานประสานงานอย่างบูรณาการ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con