รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​“รองนายกฯสมศักดิ์” เผย กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เคาะเงินช่วยเหลือเยียวยา 8 กรณี เป็นเงินกว่า 3 ล้านบาท พร้อมช่วยยกเว้นหลักเกณฑ์การซ่อมบ้าน จากเหตุโกดังพลุระเบิดมูโนะ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con