รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พวงเพ็ชร ทำถึง ลุย 3 งานใหญ่ด้าน PR “งานเฉลิมพระเกียรติฯ-ดนตรีในสวน-ค่ายเยาวชน” ย้ำทุกฝ่ายร่วมมือทำงานปีนี้ด้วยความสมพระเกียรติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con