รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ พบผู้แทนภาคเอกชนนิวซีแลนด์ มุ่งผลักดันการเจรจาการค้าร่วมกัน สร้างมูลค่าการค้าใน 4 สาขาศักยภาพ การเกษตร – พลังงาน – การศึกษา – การท่องเที่ยว

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con