รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​ก.อุตฯ แจงค่าความชื้นจากตัวอย่างกากตะกอนแร่แคดเมียมลดลง!! คาดปริมาณที่ตรวจพบใกล้เคียงของเดิมแล้ว ล่าสุดค้นโรงงาน จ.นนทบุรี "ไม่พบ" กากตะกอนแร่แคดเมียม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con