รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก มท. เผยราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการยื่นแบบ ตม.6 ณ ด่านทางบก 8 ด่าน และทางเรือสำราญ 8 ด่าน เริ่ม 15 เม.ย. – 15 ต.ค. 67 เพิ่มความสะดวกนักเดินทาง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con