รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาลฯ เผยไทยสนับสนุนการแก้ไขทุกปัญหาโดยทุกคู่ขัดแย้งด้วยสันติวิธี พร้อมให้ความช่วยเหลือตามแนวทางหลักการสากล ชี้เครื่องบินเมียนมาเป็นการปฏิบัติภารกิจพลเรือนตามปกติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con