รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“รัดเกล้า” เผยความพร้อมในการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1 พ.ค. 2567 นี้ เพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล และดึงดูดบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con