รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ร่วมการหารือระหว่างอาหารกลางวัน กับ ปธน. ฝรั่งเศส ทั้งสองฝ่ายพร้อมกระชับความสัมพันธ์รอบด้านอย่างแน่นแฟ้น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con