รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​รองรัดเกล้าฯ เผยหลักเกณฑ์การขอรับการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ไม่เกินวงเงินครั้งละ 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/คน/ปี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con