รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-IOM ชม"พิพัฒน์" รมว.แรงงาน ดูแลคุ้มครองสวัสดิการแรงงานเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน ฝากดันแรงงานทักษะไทยส่งออกตลาดต่างประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con