รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​“รองนายกฯสมศักดิ์” ถก คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เตรียม ทำกฎหมาย ส่งเสริมผลิตยาในประเทศ ขณะที่ ผู้ประกอบการ ร่วมสะท้อน ไทยมีของดีเพียบ ผลิตเองได้ แต่ยังต้องนำเข้า

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con