รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​พวงเพ็ชร ตอบกระทู้ สว. ปม ”พระทำผิดธรรมวินัย“ สั่งสำนักพุทธฯ จับตา สนับสนุนมหาเถรสมาคม ใกล้ชิด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con