รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกฯ นายอนุทิน หารือ เอกอัครราชทูตเวียดนามฯ ชื่นชมบทบาทที่แข็งขันส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม พร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con