รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สธ. เผยการดูแลผลกระทบสุขภาพจากไฟไหม้โกดังสารเคมี “อยุธยา” ไม่พบเจ็บป่วยรุนแรง ตรวจคุณภาพอากาศ-แหล่งน้ำ พบอยู่ในระดับปลอดภัย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con