รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวใต้สุดใจ” ณ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con