รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​"ทปษ.บุญสิงห์" ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con