รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ปราศรัยเนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ 24 กุมภาพันธ์ ส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังศิลปินแห่งชาติ ศิลปินทุกแขนง ผู้เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ ปูชนียบุคคลที่ควรแก่การยกย่อง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con