รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ กำหนดแผนดำเนินการตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต ส่งเสริมอุตสาหกรรมรถ EV ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con