รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเร่งรัดการพัฒนากรุงเทพมหานคร ย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการทำงาน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน เศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ขยายตัวต่อเนื่อง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con