รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นลินี ทวีสิน ใช้เวทีRaisinaเน้นย้ำความพร้อมและศักยภาพของไทยในการเปิดกว้างรับการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดชูบทบาทของรัฐจะเป็นส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con