รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดเกษตรฯ สานความร่วมมือทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะกับญี่ปุ่น พร้อมหารือการขยายตลาดส้มโอไทย-ส้มญี่ปุ่น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con