รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นลินี ทวีสิน บินเดลี เข้าร่วมการประชุมระดับโลกของอินเดีย Raisina Dialogue ถกประเด็นภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับบุคคลระดับสูงทางการเมือง ภาคเอกชน และนักวิชาการ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con