รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“วราวุธ” นั่งหัวโต๊ะ อนุฯ กรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐ เคาะ เบี้ยเด็กแรกเกิดถ้วนหน้า - ขยายรับเลี้ยงดูเด็ก 3 เดือน-3 ปี - จ่ายผู้สูงอายุถ้วนหน้า 1,000 บาท

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con