รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“นฤมล” ผู้แทนการค้า เผยกลุ่มบริษัท TORAY (โทเร) สนใจขยายการลงทุนอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ในไทยเพิ่มขึ้น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con