รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ร่วมพิธีมอบใบอนุญาตทำประโยชน์ในพื้นที่ของราชการ รับฟังประเด็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จ.สกลนครให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา หวังให้พุทธศาสนาเป็นศูนย์กลาง หล่อหลอมจิตใจ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con