รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​นายกฯ ลงพื้นที่สระบุรี ติดตามการแก้ไขบริหารจัดการน้ำกรมชลประทาน พอใจภาพรวมการบริหารจัดการน้ำ ยืนยันรัฐบาลจะทำให้สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con