รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-"พิมพ์ภัทรา" ลุยใต้ เสริมแกร่งเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับผู้ประกอบการ กระจายรายได้สู่ชุมชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con