รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ พอใจกับครั้งแรกของการนำนักธุรกิจลงพื้นที่พบ ประชาชน - ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ จ. เชียงใหม่ เล็งขยายผลไปสู่พื้นที่และภาคอื่นของประเทศต่อไป

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con