รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ เผยข่าวดี ครม.เห็นชอบแก้ไขระเบียบการใช้ไฟฟ้าและประปาให้กับผู้มีทะเบียนบ้านชั่วคราว ขอใช้น้ำประปาได้เช่นเดียวกับผู้มีทะเบียนบ้าน ในอัตราปกติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con