รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“ยกระดับ “กล้วย” ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน” พ่อเมืองนครพนม นำภาคีเครือข่ายถกแนวทางยกระดับ “กล้วย” สู่ความยั่งยืน ผ่านกระบวนการห่วงโซ่การผลิตกล้วย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con