รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วธ.ประกาศ 6 เทศกาลประเพณี ยกระดับสู่นานาชาติ ปี 67 ดึงนักท่องเที่ยวคนไทย-ต่างชาติมาชม เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน-ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con