รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วธ.ชู Soft Power for All : เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล หนุนอารยสถาปัตย์ จัดทำห้องน้ำ ทางลาด สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con