รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมท่าอากาศยาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับพนักงานตรวจค้น (Initial for Screener) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con