รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“สุริยะ” เดินหน้าแผนการเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่ “อีอีซี” มอบหมาย 3 หน่วยงาน “สกพอ. - บีโอไอ - กนอ.” จัดตั้งคณะทำงานร่วมฯ “กลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con