รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีฯ พิมพ์ภัทรา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเททองนำฤกษ์หล่อพระพุทธสิริโรจนนิคม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con