รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ทปษ.นรม. ผู้แทนนายกรัฐมนตรีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con