รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีเกษตรฯ ปล่อยขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ ส่งสินค้าเกษตรไทยไปขายจีน รัสเซีย และยุโรป สร้างรายได้สู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con