รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กษ. ดันโครงการ “โฉนดต้นไม้” เพื่อสร้างมูลค่าให้ต้นยางพาราหนึ่งต้น มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500 บาท

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con