รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาพรวม จ.กาญจนบุรี ย้ำหน่วยงานเร่ง แก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินทำกินให้จบ ระบุรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือยกระดับ จ.กาญจนบุรี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con