รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con