รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ หารือ ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามฯ ย้ำความร่วมมือในระดับรัฐสภาที่เข้มแข็ง พร้อมผลักดันความร่วมมือไทย - เวียดนาม อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con