รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกฯ ภูมิธรรม นำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ย้ำการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทย ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อสร้างสังคมไทยที่ปราศจากการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con