รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด มท. พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้าน มท. แถลงข่าวเปิดตัว "หนังสือสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา, หนังสือเครื่องสานไทย, หนังสือบาติกโมเดลสู่ตลาดสากล และหนังสือลายดอกรักราชกัญญา"

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con