รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ พบปะผู้แทนภาคเอกชนและ YEC หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ ชมการแสดงแสงสีเสียง ‘ต่อยอดแสงหลวง บวงสรวงมหาเจดีย์ ป๋าเวณียี่เป็ง’

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con