รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. มีมติรับทราบรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย ประจำเดือนกันยายน และ 9 เดือนของปี 2566

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con