รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองตามความใน พ.ร.บ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ ฯ พ.ศ. 2562 ออกไปอีก 1 ปี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con