รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาในการออกกฎหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con