รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​นายกฯ หารือรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ กระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ในฐานะหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ ในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสำคัญของสหรัฐฯ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con